Bijtelling

Auto van de zaak of eigen auto?

Voor uw onderneming heeft u een auto nodig. Afhankelijk van het aantal kilometers die u per jaar rijdt kunt u de afweging maken of u een auto op de zaak koopt of met uw privéauto zakelijk kilometers declareert. Zakelijk rijden heeft echter gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. 

Rijdt u privé meer dan 500 kilometer per jaar, dan mag u voor de inkomstenbelasting kiezen of u de auto zakelijk of privé houdt. U kiest éénmaal per auto. De keuze maakt u bij de eerste digitale aangifte inkomstenbelasting na aanschaf.

Houdt u de auto privé? Dan kunt u geen autokosten aftrekken van uw winst. Wel mag u voor iedere zakelijk gereden kilometer 19 cent van uw winst aftrekken. Deze zakelijke kilometervergoeding is vooral interessant als u veel zakelijke kilometers rijdt.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2018 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto (0% uitstoot is 4% bijtelling, meer dan 0% uitstoot is 22% bijtelling).

Ondernemer voor de loonbelasting

Rijdt u privé met een auto die op de balans van uw B.V. staat? Dan moet u een bedrag bij uw loon tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2018 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto (0% uitstoot is 4% bijtelling, meer dan 0% uitstoot is 22% bijtelling).
Maandelijks word de bijtelling bij uw loon geteld waarna er loonbelasting over wordt berekend.

Gevolgen voor de BTW

Kilometeradministratie

U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt u dan berekenen wat de verhouding is tussenzakelijk gebruik en privégebruik.

Hebt u een sluitende kilometeradministratie? 

Geen kilometeradministratie

Hebt u geenkilometeradministratie? Dan stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm.

Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto in gebruik heeft genomen? Dan neemt u 1,5% in plaats van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm.

Auto gekocht zonder aftrek van btw

Heeft u bij aankoop van een auto geen btw afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht)? Dan gebruikt u voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Verder blijven de berekeningen hetzelfde.

Bijtelling Young-timer, zakelijk

Is een auto ouder dan 15 jaar, dan spreken we overeen zogenaamde young-timer. Een young-timer is fiscaal aantrekkelijk omdat u een bijtelling moet betalen over de werkelijke waarde van de auto en niet over de cataloguswaarde. Het percentage is wel hoger, namelijk (maximaal) 35%. 

Wat is een Youngtimer?

Als een personenauto 15 jaar of ouder is, dan noemen we dit een young-timer. Dit geldt ook voor auto's die uit het buitenlandkomen en geïmporteerd worden. Deze auto's krijgen een nieuw kenteken, maar de RDW neemt de leeftijd over van de eerste tenaamstelling in het land van herkomst.

MilieuvriendelijkeYoungtimer?

Als u een milieuvriendelijke young-timer rijdt, dan kan de bijtelling lager zijn dan de genoemde 35%.

Aftrekbare autokosten

Is de auto van de zaak dan kunt u de autokosten aftrekken van uw winst. Autokostenzijn bijvoorbeeld: 

  • afschrijvingen 
  • onderhoud 
  • parkeerkosten 
  • de verzekering 
  • motorrijtuigenbelasting

Aanschafkosten

Koopt u speciaal voor uw bedrijf een auto, dan mag u ook de aanschafkosten aftrekken van uw winst. Niet in 1 keer, maar door afschrijvingen. Verdeeld over de jaren dat u de auto gebruikt, trekt u per jaar een deel van de aanschafkosten af.

Waardebepaling eigen auto

U heeft al een auto en gaat deze voor uw bedrijf gebruiken? Dan waardeert u de auto op het moment van zakelijk gebruik. Op deze waarde mag u afschrijven. De afschrijving en de eerdere genoemde autokosten zijn aftrekbaar.


Met dank aan: SABO Accountants adviseurs @ sabo-aa.nl

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.