Schorsing Voertuig

Er wordt onderscheid gemaakt in het schorsen gebaseerd op de leeftijd van het motorrijtuig.

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar

Dit is het hoge tarief. Bij het opnieuw schorsen binnen één jaar tijd komt er een extra verhoging bovenop.

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, ouder dan 15 jaar

Dit is het lage tarief. Er kan binnen één jaar opnieuw een schorsing worden aangevraagd zonder verhoging van het tarief

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een schorsing aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling & administratieve handelingen
€4,99
Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar
€68,01
Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen)
€19,01

Bron: Staatscourant

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.